De Mastercommissie organiseert de masterintroductie uitgebreid met een symposium, BBQ, borrel en alumnilezingen. Samen met de universiteit zetten de leden van deze commissie een leuke eerste week in elkaar voor alle nieuwe masterstudenten. De commisie zal ook een à twee activiteiten in het jaar organiseren om masterstudenten te betrekken. Deze commissie is alleen voor derdejaars en ouder.

De huidige commissieleden zijn:

Praeses: Mhina de Vos

Ab Actis: Hester Smit

Fiscus: Dennis Schreiber

Brechtje Brons

Menno Euwes

Tim van der Wurf