Fiscus

h.t. Fiscus – Ruben Bismeijer

De Fiscus houdt zich bezig met alle financiële zaken binnen de vereniging. Hiertoe behoren onder andere het bijhouden van de boekhouding en het begroten en afrekenen van alle activiteiten. Hij zorgt ervoor dat iedereen betaalt wat hij of zij moet betalen.