Stantec is als ingenieurs- en adviesbureau actief op de vakgebieden milieu, veiligheid, bodem, compliance, assetmanagement en infrastructuur. We bestrijken op elk van deze vakgebieden de gehele keten: van planvorming zoals sanerings-, onderhouds-, en instandhoudingsplannen en vergunningen, via de uitvoering van onder meer veldwerk, milieucontroles, audits en inspecties naar het volledig ontwikkelen en managen van locaties, assets, projecten en programma’s.