Alternatieve Studiegids

Dit is de studiegids voor en door studenten. In de Alternatieve Studiegids kun je per periode en per jaar opzoeken wat voor vakken er zijn, waarom ze nuttig zijn, wat men er goed en slecht aan vindt en wat je ervan kan verwachten. Deze gids wordt elk jaar bijgewerkt door de Onderwijscommissie van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. Deze studiegids geldt als een alternatief voor de cursusbeschrijvingen op Osiris en de evaluaties die op Blackboard te vinden zijn en geeft de mening van het gros van de studenten weer. De uitslagen van de cursusevaluaties die je altijd na je tentamen in moet vullen en reacties van docenten hierop kun je vinden door in de homepage van Blackboard onder ‘My Communities’ op ’Cursusevaluaties Geowetenschappen – Course-evaluations Geosciences’ te klikken.

Bachelor:

Alternatieve studiegids periode 1

Alternatieve studiegids periode 2

Alternatieve studiegids periode 3

Alternatieve studiegids periode 4

Master:

Alternative Course Guide Master Term 1 (for the masters Earth, Life and Climate, Earth, Surface and Water and Earth, Structure and Dynamics)

Alternative Course Guide_Master Term 2   (for the masters Earth, Life and Climate, Earth, Surface and Water and Earth, Structure and Dynamics)

Alternative Course Guide Master period 4 (for the masters Earth, Life and Climate, Earth, Surface and Water and Earth, Structure and Dynamics)

Earth structure and dynamics (not updated)

Water science and management (not updated)

Earth life and climate (not updated)

Earth surface and water (not updated)

OER:

Uitleg over de OER: Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)