Waarde leden,

Op maandag 28 september 2020 zal de eerste Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers plaatsvinden in Club Poema. Vanwege de corona maatregelen kunnen we maximaal 40 personen ontvangen en moet er van te voren worden gereserveerd. Ook verwachten wij van alle bezoekers dat zij respectvol omgaan met elkaar en de coronaregels. De voorlopige agenda luidt als volgt:

Voorlopige agenda eerste Algemene Vergadering d.d. 28 september o.l.v. Bestuur Visschers

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen Financiële Vergadering o.l.v. Bestuur Van Broekhoven d.d. 10 september 2020
 6. Jaaragenda Bestuur Visschers 
 7. Sponsoroverzicht Bestuur Visschers
 8. Jaarbegroting Bestuur Visschers
 9. Decharge en installatie beschermschijnheilige
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Schrijf u hier in: