Inschrijflijst Algemene Vergadering 2

Waarde leden,

Op 30 november 2020 zal de tweede Algemene Vergadering onder leiding van Bestuur Visschers plaatsvinden. De vergadering zal online zijn en beginnen om 20:00. Ook dit keer zal er weer een ledeninitiatief verkozen worden. Via het inschrijfformulier kunt u alvast uw idee aan ons bekend maken. Mocht u nog een leuk idee te binnen schieten, dan kunt u altijd mailen naar praeses@uavonline.nl. 

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: 

Voorlopige agenda 2de Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 30 november 2020

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 1ste Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 28 september 2020
 6. Begroting XVe lustrum
 7. Afrekening Introductie 2020
 8. Decharge en installatie commissies
 9. Installatie Pedel
 10. Ledeninitiatief
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Met vooruitstrevende groet,

Het 76e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

  **Velden met een * verplicht invullen