De genialiteit van locatie 
Locatie lijkt zoiets simpels. De plaats waar iets zich bevindt. De plaats waar je naartoe wilt. De plaats waar je de grootste plannen mee hebt. Inzicht in de mogelijkheden van die locatie, dat is waar location intelligence om draait. Hoe hoog is een gebouw? Waar zitten kabels onder de grond? Wat is de snelste route van A naar B? Wat is de beste plaats voor een geluidswal, windmolen of distributiecentrum? Maar ook: hoe ziet deze plaats er over 20 jaar uit als we een hele andere koers inslaan?

De blauwdruk van Geodan
Al meer dan 30 jaar geleden ontwikkelden wij de blauwdruk van onze aanpak: informatie verzamelen en die eenvoudig weergeven in slimme kaarten. Bijvoorbeeld bedrijfsgegevens, actuele file-informatie of historische data. Door deze data te combineren, zorgen we voor slimme inzichten, betere communicatie, efficiëntere processen en soepele samenwerkingen. Dat is location intelligence op z’n best. Onze aanpak is relevanter dan ooit. Maar stilzitten? Dat is niet aan ons besteed. Zeker niet met al die nieuwe uitdagingen aan de horizon. We gebruiken onze nieuwsgierigheid en vindingrijkheid om impactvolle toepassingen te ontwikkelingen voor een slimmere, veiligere en duurzamere wereld.

Wereldverbeteraars 
Hoe die betere wereld er volgens ons uitziet? Als we uitgaan van Nederland, zien we een samenleving voor ons waarin we veilig wonen en werken achter dijken en duinen. Waar we vlot en veilig onze bestemming bereiken. Waarin processen en mensen, maar ook slimme steden op slimme wijze verbonden zijn met een veilige vitale infrastructuur boven en onder de grond. Waar we efficiënt werken met informatie die snel beschikbaar is en die we veilig onderling delen. Een leefbaar ingericht land waarin we bewuster leven en werken en een actieve deelname leveren aan de energietransitie. We zien een samenleving waarin beleid transparant is en de overheid samen met burgers en marktpartijen ons land ontwikkelt en vormgeeft.

Klik hier om naar de website te gaan