Een lustrum was van oorsprong een offer dat eens per vijf jaar door de Romeinen werd gehouden. Een dergelijk offer werd gebracht door alle mannelijke burgers gezamenlijk een drietal offerdieren te laten begraven. Dit opdat zij gezuiverd en verbonden de komende vijf jaar tegemoet konden. Zoals u allen hopelijk wel weet is de betekenis van een lustrum met de tijd iets veranderd. Eens in de vijf jaar is er een jaar waarin het bestaan van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging extra groots gevierd wordt: een lustrumjaar. Dit jaar (het studiejaar 2020-2021) vind het XVe lustrum der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging plaats en zal de vereniging maar liefst 75 jaar oud worden! Dit XVe lustrum zal gevierd worden in het thema ‘Aurora’. Achter de schermen is de lustrumcommissie druk bezig met de organisatie voor dit sublieme jaar. Houd facebook en instagram in de gaten voor updates over het lustrumjaar!