Informatie stukken vergadering

Waarde leden,

onder deze nieuwe toevoeging op de website kunt u van te voren alle belangrijke informatieve stukken vinden die op de algemene vergaderingen besproken worden. Dit is vanzelfsprekend altijd met een wachtwoord beschermd. Dit is het bij u wel bekende wachtwoord. Ga wijs met deze gevoelige informatie om en hou het tot u zelf.

Met vooruitstrevende groet,

Het 76ste bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen vereniging.