BBX-commissie

De BBX-commissie verzorgt elk jaar de Buitenlandse Bedrijven eXcursie (BBX) voor de leden van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. Elk jaar vertrekken we naar een ander land om hier in een aantal steden allerlei bedrijven te bezoeken en kennis te maken met een andere bedrijfscultuur. Dit jaar bestaat de BBX-commissie uit de volgende leden:

Floris Denekamp (Praeses)

Kari-Ann Marijnissen

Boris Gesbert

Gino Battistella

David Riedinger

Thomas Schouten

Stan Oerlemans