Almanakcommissie

De almanak zal een gebonden verzameling van foto’s, verhalen en overzichten van het collegejaar 2018-2019 worden. De commissie benadert de disputen, bevriende verenigingen en sponsoren voor bijdragen aan de almanak, bedenkt het thema en bepaalt de lay-out. De almanakcommissie 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Sophie van Mil (Praeses)

Annelou Hulsker

Anouk Rinia

Bente Moerman

Brechtje Brons

Demi Schutte

Eva Bijlsmij

Jesse Bleeker

Tim van der Wurf

Hester Smit