Jaar 2

Fysische Hydrologie                                                          GEO2-4203
Fysische hydrologie deel 2 formuleblad

Fysische hydrologie                                               28-02-2003
Fysische hydrologie                                               13-02-2007
Fysische hydrologie deel 1                                    09-12-2004
Fysische hydrologie deel-2                                    09-01-2004
Fysische hydrologie deel 2 hertentamen            02-03-2004
Fysische hydrologie deel 2                                    13-01-2005
Fysische hydrologie deel 2                                    2010-2011

Fysische hydrologie deel 3                                    23-01-2004
Fysische hydrologie deel 3                                    01-02-2005
Fysische hydrologie deel 4                                    01-02-2005

Fysische Chemie                                                                GEO2-1202
Fysische chemie deeltentamen                             7-10-2010
Fysische chemie eindtentamen                             8-11-2012

Lineaire Algebra en Vector Analyse (LAVA)                        GEO2-1201
LAVA deel 1                                                          05-10-2006
LAVA deel 1                                                          01-10-2009
LAVA deel 1                                                          11-11-2010
LAVA deel 1 & 2                                                    08-11-2007
LAVA deel 1 & 2                                                    06-11-2008
LAVA deel 1 & 2                                                    05-11-2009

LAVA deel 1 & 2                                                    09-11-2011 
LAVA deel 1 & 2                                                    07-11-2012

LAVA deel 1                                                           04-10-2017
LAVA deel 1 & 2                                                    08-11-2017
LAVA deel 2 hertentamen                                   04-02-2010
LAVA deel 2 hertentamen                                   06-01-2011

Terrestrische Systemen                                                       GEO2-4204
Terrestrische systemen eindtentamen                 5 november 2007
Terrestrische systemen eindtentamen                 3 november 2009
Terrestrische systemen eindtentamen                 7-november 2011
Terrestrische systemen eindtentamen                 5 november 2012 

Geochemische Cycli                                                             GEO2-1207
Geochemische cycli tussententamen                   3 oktober 2016

Deformatie en Metamorfose van de korst                                 GEO2-1209
deformatie en metamorfose van de korst                                               26 januari 2009

deformatie en metamorfose van de korst hertentamen                              6 maart 2009
deformatie en metamorfose van de korst                                                31 januari 2011
deformatie en metamorfose van de korst hertentamen                          27 februari 2012
Deformatie en metamorfose van de korst oefententamen-incl antwoordmodel       2015
deformatie en metamorfose van de korst (metamorfose deel)                                2016
Deformatie en metamorfose van de korst oefentoets (metamorfose deel)     2017
Deformatie en metamorfose van de korst hertentamen                           7 maart 2017

Geologie van Nederland                                                          GEO2-4201
fysische geografie van nederland                                               12 november 2003
fysische geografie van nederland                                               3 februari 2005
fysische geografie van nederland                                               2006
fysische geografie van nederland hertentamen                         2006
fysische geografie van nederland                                               31 januari 2008
fysische geografie van nederland tentamen+antwoorden          29 januari 2009
fysische geografie van nederland                                               25 januari 2010
fysische geografie van nederland hertentamen                          12 maart 2010

Sedimentaire Systemen                                                              GEO2-1208
Sedimentaire systemen                                                            1 maart 2002
Sedimentaire systemen                                                            24 februari 2003
Sedimentaire systemen herkansing                                         31 augustus 2005

Differentiaalvergelijkingen in Aardwetenschappen                   GEO2-1301
Tentamen 1a:
DIVA mid_term_1a+solution                                                    2009

DIVA mid_term_1a+solution                                                     2010
DIVA mid_term_1a+solution                                                    2011
DIVA mid_term_1a+solution                                                      2013
DIVA mid_term_1a+solution                                                      2014
DIVA mid_term_1a+solution                                                      2015

Tentamen 1b:
DIVA mid_term 1b+solution                                                      2009
DIVA mid_term 1b+solution                                                      2010
DIVA mid_term 1b+solution                                                       2011
DIVA 16-maart tussentoets                                                     2012
DIVA mid_term 1b+solution                                                      2013
DIVA mid_term 1b+solution                                                      2014
DIVA mid_term 1b+solution                                                      2015
DIVA midterm test-1b                                                              ??

Eindtentamen:
DIVA end_term+solution                                                           2009
DIVA end_term+solution                                                            2010
DIVA end_term+solution                                                            2011
DIVA endterm+solution                                                              2013
DIVA end_term+solution                                                            2014
DIVA end_term+solutions                                                         2015
DIVA endterm                                                                         datum onbekend

Aardobservatie en data analyse                                     GEO2-4208
RAGIS tussentoets                                                 4 maart 2004
RAGIS eindtoets                                                     8 april 2004
RAGIS tussentoets                                                 11 maart 2005
RAGIS eindtoets                                                     20 april 2005
RAGIS 1 tussentoets                                              10 maart 2006
RAGIS1 tussentoets                                               9 maart 2007
RAGIS 1 tussentoets                                              14 maart 2008
RAGIS 1 Eindtoets                                                 18 april 2008
Aardobservatie en data analyse                             22 april 2010
Aardobservatie en data analyse                             19 april 2011
Aardobservatie en data analyse                             19 april 2012

Evolutie en Ecologie                                               GEO2-1215
Evo-Eco tentamen vertebraten                            16 april 2014

Lithosfeerdynamica                                               GEO2-1206
Lithosfeerdynamica tussentoets 1                               24 februari 2009
Litho tussentoets 1                                                      1 maart 2011
Litho tussentoets 1                                                      1 maart 2012
Lithosfeer dynamica tussentoets 1+antwoorden         26 februari 2013
Litho tussentoets 1 4 april 2013 litho tussentoets 1     11 maart 2014
Lithosfeerdynamica tussentoets 1                               2017
Lithosfeerdynamica tussentoets 1 + uitwerkingen       2017 

Tussentoets 2:
Litho_tussentoets 2                                          24 maart 2011
Litho_tussentoets 2                                          20 maart 2012
Litho_tussentoets 2                                          14 maart 2013
Litho-tussentoets                                              10 maart 2015
Lithosfeer Dynamica tussentoets 2                    7 maart 2017
Lithosfeerdynamica tussentoets 2 uitwerking    2017 

Eind-/Hertentamens:
Litho hertentamen                                            29 augustus 2005
Lithosfeerdynamica eindtentamen                   20 april 2007
Lithosfeerdynamica eindtentamen                   14 april 2009
Litho eindtentamen                                          19 april 2012
Litho hertentamen                                            10 juli 2012
Litho eindtentamen                                          18 april 2013
Litho eindtentamen                                          16 april 2015
Lithosfeerdynamica eindtentamen                   13 april 2017

Mineralen en Magma’s                                     GEO2-1205
Mineralen en magmas                                  10 november 2003
Mineralen en magmas proeftentamen          2004
Minerals tentamen                                        2006
Magmas tentamen                                        14 maart 2015
Minerals tentamen                                        19 maart 2015
Magmas eindtentamen                                  14 april 2016