Onderwijscommissie

De onderwijscommissie is de schakel tussen de opleiding en de studievereniging. Zij representeert de mening van de student op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten kunnen bijvoorbeeld met problemen of vragen over de inhoud van het onderwijs, de nakijktijden, de didactische kwaliteiten van de docenten enz. naar de onderwijscommissie toekomen. Door middel van nauw contact met het opleidingsbestuur, de medezeggenschapsorganen en de docenten pakt de onderwijscommissie de problemen aan.

Heb je dus een probleem, opmerking of vraag, neem dan contact met ons op door een van de commissieleden aan te spreken of een mailtje te sturen naar tertius@uavonline.nl.

Daarnaast schrijft de onderwijscommissie de alternatieve studiegids. Dit is een studiegids die is opgezet door de U.A.V. om haar leden te helpen bij het kiezen van cursussen. Hierin staan niet alleen de feiten, maar ook de mening van de student over bijvoorbeeld de opzet van de cursus en de kwaliteit van de docent. Verder staan ook de slagingspercentages erin en het gemiddelde cijfer dat studenten aan een cursus gaven. Je kunt de alternatieve studiegids hier vinden.

Tot slot organiseert de onderwijscommissie diverse cursussen. Op de planning staan een Excel-, Latex-photoshop- en InDesigncursus. Houd de U.A.V.-agenda in de gaten voor de exacte data van de cursussen.

De onderwijscommissie 2018/2019 bestaat uit:

Hester Smit

Kim de Wit

Thomas Veerman