Inschrijving Lustrum AlmanakCommissie

Waarde honorairen en oud-bestuursleden,

Op zaterdag 16 mei 2020 zal de honorairen/oud-bestuurdersactiviteit weer plaatsvinden waarbij wij de honorairen van de U.A.V. en haar voorgangers U.G.V. en Drift’66 graag uitnodigen om mooie herinneringen te delen, bij te kletsen en vooral een leuke avond te hebben. Het programma zal later bekend worden gemaakt.

Met trotserende groet, 

Het 75ste bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging