Waarde leden,

Op donderdag 10 september 2020 zal de Financiële Vergadering plaatsvinden in de Club Poema. Vanwege de corona maatregelen kunnen we maximaal 35 personen ontvangen en moet er van te voren worden gereserveerd. Ook verwachten wij van alle bezoekers dat zij met respect omgaan met elkaar en de coronaregels. De voorlopige agenda luidt als volgt:

Voorlopige agenda Financiële Vergadering d.d. 10 september o.l.v. Bestuur Van Broekhoven

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Mededelingen
5. Notulen 3e Algemene Vergadering  d.d. 19 februari 2020 o.l.v. Bestuur Van Broekhoven
6. Algemene update financiën
7. Afrekening BAX 2020
8. Sponsoroverzicht 2019-2020
9. Jaarafrekening en –balans 2019-2020
10. Winstbesteding 2019-2020
11. Presentatie KB Visschers
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

Wij hopen u snel weer te kunnen begroeten in fysieke vorm.