Vanwege de uitzonderlijke inspanningen die Maarten S. Heijnen jarenlang voor de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging en het departement Aardwetenschappen heeft geleverd, heeft het 72e bestuur hem aangedragen als erelid der U.A.V. Tijdens de jaarvergadering, die plaatsvond op 11 september 2017, is hier met een meerderheid mee ingestemd, waarna Maarten officieel is geïnstalleerd als erelid. Hiermee is Maarten Heijnen het eerste erelid dat U.A.V. kent en wij zijn erg dankbaar voor al het werk dat hij in onze vereniging gestoken heeft.