Deltares online bedrijfspresentatie

Woensdag 14 oktober is het dan zo ver. De eerste bedrijfspresentatie van Deltares staat gepland. Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken ze aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Ze richten zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken ze nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Het motto is ‘Enabling Delta Life’. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

De bedrijfspresentatie zal online plaatsvinden op MS Teams en begint om 17:00. Als je via de website ingeschreven staat word je uitgenodigd via een link voor de presentatie.

Naderhand zal de ’t Otje is weer open! Borrel plaatsvinden van 19:30 tot 22:00. Mensen die aanwezig zijn bij de bedrijfspresentatie hebben voorrang op een plekje bij deze borrel. Dit kan aangegeven worden via het inschrijfformulier. Let op! Inschrijven is betalen en je moet je nog voor de borrel los inschrijven!!!!

Je kan je inschrijven voor de borrel tot vrijdag 9 oktober om 17:00.